Executive coaching

Als manager, directeur of ondernemer heb je af en toe behoefte om te sparren over je koers. Een sparringpartner die je begrijpt, bekend is met je ‘wereld’ om antwoorden te vinden voor je plannen, visies en ideeën. Maar ook om tot nieuwe inzichten en inspiratie te komen.

Als coach beschik ik over 32 jaar werkervaring in verschillende sales en operationele management functies, algemeen management (directie), consultant en als ondernemer (o.a. aankoop en verkoop van bedrijven) binnen de industrie, techniek en automotive. Onderscheidend is mijn coachstijl, rustig, luisterend, veilig, vertrouwd, empathisch, meegaand, sturend, positief confronterend, analytisch, inbrengen van zelf-authenticiteit met een focus op het aansluiten van je wensen en behoeften en tot een succesvolle afronding van het coachtraject te komen.

Thema’s waar je aan kunt denken:

  • Strategie, missie en visie ontwikkelen.
  • Menselijk leiderschap ontwikkelen.
  • Hoe kan ik mijzelf beter profileren in kritische situaties?
  • Hoe creëer ik een bewust ‘work-life balance’?
  • Hoe kan ik sterker communiceren in kritische situaties?
  • Hoe opereer ik gedurende veranderingsprocessen?

Ik vertel je graag meer over wat je kunt verwachten van een coachtraject.

‘De reis gaat voort…

De intuïtieve geest is een Godsgeschenk en het rationele verstand is een trouwe dienaar.

Wij hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en die het geschenk is vergeten.’

Albert Einstein