Omdat je als mens geen machine bent

In verbinding leven met de mensen om je heen en tegelijk de vrijheid voelen om jezelf te zijn, je eigen pad te kiezen, is voor iedereen een uitdaging. Coaching kan een effectieve manier zijn om die verbinding met jezelf en anderen te verdiepen, oude patronen los te laten en eigen vrijheid en persoonlijk leiderschap te vergroten.

In coaching creëer ik een balans tussen uitdaging (spiegeling en confrontatie uit verschillende perspectieven) en veiligheid zodat er ruimte ontstaat voor experimenten en leren, ruimte voor ontwikkeling.

Ik werk aan het verdiepen van (zelf)inzicht in (relationele) patronen, deze begrijpen in het licht van het verleden en het functioneren in het heden, en van daaruit aan mogelijkheden om te experimenteren in aanpak. Middels reflectie in het Hier-en-Nu, creëer ik bewustwording, beweging en eigenaarschap, hetgeen bevrijdend werkt.

Als coach verbind ik mij aan wat mensen drijft, om vanuit die kern voor mens en organisatie tot duurzame ontwikkeling te komen.

‘Het fijne aan verbondenheid is dat je volledig gekend, begrepen en geaccepteerd wordt.’